left-background right-backgroun
Homepage > Data protection

Data protection

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Stránky www.angelswheels.com provozuje společnost Angels wheels za účelem poskytování informací a prodeje svých výrobků, zboží a služeb. Při svých činnostech zpracováváme osobní údaje.

Rozsah zpracování údajů rozlišujeme podle následujících rolí fyzických osob:

 1. Návštěvník webu (bez přihlášení),

 2. Uživatel e-shopu (s přihlášením),

 3. Distributor,

 4. Zaměstnanec, brigádník.

1. Návštěvník webu (bez přihlášení)

Jaké osobní informace sbíráme, k jakému účelu a jakými technickými prostředky?

 • IP adresa při načtení jednotlivých stránek se uchovává v logu webserveru pro diagnostické účely.

 •  Web používá cookies Google pro účely měření návštěvnosti.

 • Údaje zpracováváme automaticky pomocí počítače.

Kdo má k těmto informacím přístup a komu mohou být zobrazeny?

 • poskytovatel virtuálního serveru, společnost ONEsolution s.r.o., Brno, Česká republika, EU, pro účely provozu a diagnostiky serveru.

 • Cookies měření návštěvnosti jsou k dispozici společnosti Google, Inc., USA, z pohledu EU „třetí země“.

Jak chráníme a zabezpečujeme Vaše informace?

 • Implementujeme podmnožinu požadavků normy IEC 27001, aby byla Vaše data přístupná pouze povolaným osobám.

 • Náš virtuální server je provozován v zabezpečeném prostředí.

 • Komunikace s www serverem je zašifrována pomocí protokolu SSL. Certifikát vystavila CA Global Sign.

Jak dlouho uchováváme Vaše data?

 • Záznamy IP adres smaže server automaticky po méně než 20 dnech.

 • Dobu platnosti cookies na Google Analytics jsme nastavili na 14 měsíců, což je nejkratší nabízená doba.

 • Data zaslaná elektronickou poštou archivujeme po dobu 20 let.

Jak můžete ověřit, upravit nebo nechat vymazat své informace?

Dovolte nám připomenout, že máte následující práva:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,

 • právo na jejich opravu,

 • právo na výmaz,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo vznést námitku proti zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů a

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.

Tato práva prosím uplatněte písemně na níže uvedenou adresu správce, nejlépe doporučeným dopisem nebo zprávou do datové schránky.


 

2. Návštěvník e-shopu (s přihlášením)

Jako „Návštěvník webu“ a navíc:

Jaké osobní informace sbíráme, k jakému účelu a jakými technickými prostředky?

 • Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, uživatelské jméno, heslo, u podnikajících zákazníků IČ a DIČ.

Jak chráníme a zabezpečujeme Vaše informace?

 • Odesílání e-mailů probíhá pouze přes šifrovaný kanál SSL/TLS. Doména má nastavenu ochranu odesilatele SPF.

Jak dlouho uchováváme Vaše data?

 • Fakturační údaje uchováváme 11 let od posledního obchodního případu.


 

3. Distributor

Jako „Návštěvník e-shopu“ a navíc:

Jaké osobní informace sbíráme, k jakému účelu a jakými technickými prostředky?

 • Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon příjemce plnění.


 

4. Zaměstnanec, brigádník

Jako „Návštěvník e-shopu“ a navíc:

Jaké osobní informace sbíráme, k jakému účelu a jakými technickými prostředky?

 • Číslo bankovního účtu, rodné číslo.

Jak dlouho uchováváme Vaše data?

 • Údaje o zaměstnancích uchováváme 31 let od ukončení pracovního poměru nebo brigády.


 

Kontakt na správce:

Angels wheels s.r.o.
Mečislavova 414/11,
140 00 Praha 4- Nusle

ID datové schránky: t45yfya